"Eklaboru!" au: la Akademio de Esperanto en Kopenhago

Subgvide de unu el ghiaj du vic-prezidantoj, nome Brian Moon, dek ses membroj de la Akademio de Esperanto publike kunsidis la 28-an de Julio 2011 en Kopenhago kadre de la tiea 96-a Universala Kongreso. Multe tro da tempo, nome tri kvaronoj de horo, estis malshparita por la prezento de la Akademiaj Sekcioj kaj unuopaj cheestantaj Akademianoj. En la restantaj 45 minutoj Akademianoj donis parole siajn privatajn respondojn al lingvaj demandoj, kiuj en skribita formo venis el la spektantoj. Indas mencii kaj komenti du:

Al la demando, kiel elturnighi, se estas ne-oportune aldoni n-finajhon al akuzativ-objekto, Akademiano Renato Corsetti menciis interalie la eblon uzi "je". Tio chi koheras kun pria rezolucio de la Esperanto-Forumo Z ( http://www.ipernity.com/group/170715/discuss/32783 ). Tamen kontraste al ghi en la kunsido neniu el la Akademianoj atentigis pri jeno: Se la subjekto estas klare rekonebla, ekzemple okaze de persona pronomo, oni sekvu jenan Fundamendan modelfrazon, en kiu nek "je" nek n-finajho uzighas che la akuzativ-objekta apostrofita artikolo: "Anstatau 'la' oni povas ankau diri 'l' ..." (Tio estas konforma al la Fundamenta instruo: "Sed estas bone uzadi la vorton 'je' kiel eble pli malofte.") Do: La autoro opinias, ke en "Mi vidis Hans" ne estu "je", char "Mi" estas klare rekonebla kiel subjekto, dum en "Marion vidis je Mario" la prepozicio "je" estas bezonata.

Kurioza estis la publika alvoko "Eklaboru!" de Akademianino Katalin Kováts al la Akademia Sekcio "Literaturo", kiel respondo al la demando, chu la Akademio povas publikigi kompilitan liston de legindaj verkoj.